E-wiza do Arabii Saudyjskiej

Informacje o wizie elektronicznej

Obywatele krajów objętych programem wiz elektronicznych, w tym Polski, mogą ubiegać się o wizę pozwalającą na podróż do Arabii Saudyjskiej online. E-wiza do Arabii Saudyjskiej wydawana jest w celach turystycznych na pobyt nie dłuższy niż 90 dni oraz jest ważna przez rok od daty wystawienia dokumentu, a także umożliwia wielokrotny wjazd do kraju w okresie ważności e-wizy.

Po otrzymaniu i rozpatrzeniu wniosku wiza elektroniczna zostanie wysłana na Twój adres mailowy. E-wiza zostanie elektronicznie przypisana do paszportu, więc nie ma potrzeby drukowania dokumentu i pokazywania go po przyjeździe, jednak zalecamy zachowanie kopii dokumentu na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym.

Poniżej znajduje się lista krajów uprawnionych do złożenia wniosku o wizę elektroniczną:

Andora
Australia
Austria
Belgia
Brunei
Bułgaria
Kanada
Chiny (w tym Hongkong oraz Makau)
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Japonia
Kazakhstan
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Malta
Malezja
Monako
Czarnogóra
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
San Marino
Singapur
Słowacja
Słowenia
Południowa Korea
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Tajwan
Ukraina
Wielka Brytania
USA

Jeśli Twoja narodowość nie jest wymieniona powyżej, należy zgłosić się do ambasady w celu uzyskania wizy konsulatowej. Wyjątek stanowią obywatele i rezydenci Arabii Saudyjskiej oraz mieszkańcy krajów GCC, którzy nie potrzebują wizy, aby podróżować do Arabii Saudyjskiej.

Rodzaje wiz
Istnieje tylko jeden rodzaj wizy elektronicznej do Arabii Saudyjskiej. Wiza elektroniczna wydawana jest wyłącznie w celach turystycznych oraz w przypadku pielgrzymki do Mekki (Umrah). Nie można uzyskać wizy biznesowej lub służbowej. E-wiza jest ważna przez jeden rok od daty wystawienia i pozwala na maksymalny pobyt do 90 dni.

Wymagania
Aby móc ubiegać się o wizę elektroniczną, musisz posiadać paszport wydany przez jeden z 49 krajów uprawnionych do złożenia wniosku wizowego. Paszport musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od wjazdu do Arabii Saudyjskiej. Składając wniosek, będziesz musiał również dołączyć swoje zdjęcie.